Theses 

Umělecký profil Folklórního souboru Velen – Mgr. Martina Náhlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Martina Náhlíková

Bakalářská práce

Umělecký profil Folklórního souboru Velen

The Art Profile Of Folklore Group Velen

Anotace: Obsahem této práce je zachycení lidové kultury v okolí Boskovic. Téma bakalářské práce zní „Umělecký profil Folklorního souboru Velen“. Snahou místního folkloristického souboru je uchování lidových tradic a zvyků zdejšího kraje. Folklor tu však nikdy nebyl příliš živý, písemných podkladů se tedy nedochovalo mnoho. Danou oblastí se zabývala Zdenka Jelínková, která podrobně zmapovala a zapsala místní lidové tance. Celková práce je rozdělena do jednotlivých kapitol; první vysvětluje význam pojmů folklor a folklorismus, ostatní popisují FS Velen, jeho historii, tance, kroje, lidovou muziku, nářečí a zvyky.

Abstract: This work gives evidence of folklore in the region of Boskovice. The title is : „The Art Profile Of Folklore Group Velen“. Velen is the folklore group that is taking care to keep the loacal traditions . There has not been a lot written already about Boskovice region. The area has not very rich traditions. Zdenka Jelinkova was one of the people that were very actively working on making sure the traditions are not forgotten and we keep them for future generations documented. Complete work is split into the chapters. First chapter is explaining the term „folklore“. Other chaptors speak about the history of Velen, folklore music, dances, traditional costumes, dialects and customs.

Klíčová slova: folklor, folklorismus, folkloristické soubory, folklore, folklore group, Velen, Boskovicko, Boskovice, lidový tanec, folklore dance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:29, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz