Theses 

Prevence zubního kazu u dětí od 7 do 15 let – Kateřina Dohnalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Dohnalová

Bakalářská práce

Prevence zubního kazu u dětí od 7 do 15 let

Prevention of Dental Caries in Children Aged 7-15

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjistit, na jaké úrovni se pohybuje prevence zubního kazu mezi dětmi ve věku od 7 do 15 let. Teoretická část práce je zaměřena na příčinu, příznaky, dia-gnostiku, léčbu a prevenci zubního kazu. V rámci prevence zubního kazu je podrobně rozebrána správná péče o chrup, vhodnost dentální pomůcky, techniky čistění zubů, vliv výživy na ústní zdraví, stomatologické prohlídky a jejich správná periodicita. Část teoretické části práce je zaměřena i na specifika práce sestry ve stomatologické ambulanci. Praktická část je realizována formou dotazníkového šetření ve třech vybraných základních školách Zlínského kraje. Prostřednictvím tohoto šetření jsou zkoumány správné návyky dětí vybraného věku v péči o dutinu ústní, používání stomatologických pomůcek, pravidelnost v návštěvách u stomatologických lékařů. Zjišťován je také pitný režim a stravovací návyky dětí určené věkové skupiny.

Abstract: The aim of my bachelor's dissertation is to establish at which level the prevention of dental caries ranges among the children at the age from 7 to 15 years. The theoretical part of my dissertation is aimed at the cause, symptoms, diagnose, treatment and prevention of dental caries. Within the issue of prevention of dental caries I have in details analysed the correct care of teeth, the suitability of dental aids, the method how to clean teeth, the influence of nourishment on oral health, dentistry examinations and the correct periodicity of them. Moreover, one part of the theoretical dissertation part is aimed at the specific features of the nurse's work at the dentist's. The practical part is performed in the form of an ques-tionnaire investigation in three selected elementary schools in the territory of Zlín. By means of this investigation I have researched the correct habits of children at the selected age regarding to the care of the oral cavity, the use of dentistry aids and whether their visits at the dentist's are regular or not. Moreover, I have investigated the water intake and eating habits of children within the specified age group.

Klíčová slova: dentální pomůcky, dutina ústní, prevence, stomatologické prohlídky, zubní kaz

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Verešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42289 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dohnalová, Kateřina. Prevence zubního kazu u dětí od 7 do 15 let. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz