Mgr. Nikola Filipová

Bachelor's thesis

Srovnávací charakteristika ruské a české obchodní korespondence

Comparative characteristic of Russian and Czech business correspondence
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce se věnuje porovnání ruských a českých obchodních dopisů. Představuje souhrn nejdůležitějších rozdílů mezi obchodními dopisy v těchto dvou jazycích se zaměřením na jazyk a strukturu. Součástí práce je i ukázka správně vypadajícího obchodního dopisu v ruštině i češtině. Praktická část je zaměřena na porovnání a hodnocení reálných ruských a českých dopisů se zřetelem na teoretickou …viac
Abstract:
The Bachelor thesis compares Russian and Czech business letters. It presents a summary of the most important differences between business letters in these two languages focusing on language and structure. The work also includes sample of correctly-looking business letter in Russian and Czech. The practical part is focused on the comparison and evaluation of real Russian and Czech letters with respect …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Apollinarija Nazarčuková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel

Práce na příbuzné téma