Mgr. Renata Šilhánová, Ph.D.

Disertační práce

Textsorte Geschäftsbrief. Textsortenspezifische und phraseologische Untersuchungen

Business letter as type of text. An exploration of specific features and a phraseological analysis
Abstract:
The dissertation thesis titled Business Letter as a type of text, its features and a phraseological analysis (original title: Textsorte Geschäftsbrief. Textsortenspezifische und Untersuchungen phraseologische) deals with current trends in German business correspondence and German business letter as the key instrument of written communication in business. The whole work draws on lexical resources, especially …více
Abstract:
Disertační práce s názvem Textsorte Geschäftsbrief. Textsortenspezifische und phraseologische Untersuchungen se zabývá současnými tendencemi německé obchodní korespondence a německým obchodním dopisem jakožto hlavním prostředkem písemné komunikace v obchodním styku. Celá práce klade důraz na lexikální prostředky charakteristické pro moderní obchodní dopis, a to především na frazeologismy, které jsou …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta