Kateřina KANIOVÁ

Bachelor's thesis

\rus{Festivali turisticheskoi pesni v CHR kak odin iz vidov turizma}

Festival of Tourist Songs in Czech republic as a type of tourism
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on history, tradition and present of tramp's song festivals in the Czech Republic. Purpose of this thesis is to inform readers about problems of the tramp movement, about beginning and process of the biggest, most popular and well-known tramp's festivals in Bohemia and Moravia. It also includes their brief history that reaches to 20th century for some of the tramp …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na historii, tradici a současnost festivalů trampských písní v České republice. Cílem této práce je informovat čtenáře o problematice trampského hnutí, o vzniku a průběhu nejznámějších, největších a nejpopulárnějších trampských festivalů v Čechách a na Moravě. Zahrnuje také jejich stručnou historii, která u některých z níže uvedených festivalů sahá až do 20. století …viac
 
 
Jazyk práce: Russian
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANIOVÁ, Kateřina. \rus{Festivali turisticheskoi pesni v CHR kak odin iz vidov turizma}. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Russian for Business

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.