Eva Kudzbelová

Bachelor's thesis

Právní aspekty propagace zboží a služeb na internetu

Law aspects of promotion of goods and services on the Internet
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice propagace zboží a služeb na internetu a právní regulaci reklamy. Práce bude obsahovat souhrn veřejnoprávní a soukromoprávní regulace reklamy, samoregulace a orgánů dozoru. Dále pak uvedu přehled forem reklamy na internetu. Vysvětlím pojmy jako např. nativní reklama, obsahový marketing nebo marketing ve vyhledávačích. Tyto teoretické poznatky nakonec uplatním …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of online advertising and advertising regulation. Work provides an summary of the advertising regulation and the characterization of the supervisory authority. The following is an overview of forms of advertising on the Internet. It explains terms such as native advertising, content marketing or search engine marketing. The aim si to create an appropriate e-marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and management / Economics and Management

Theses on a related topic

All theses