Bc. Klára Honzlová

Master's thesis

Od moderny po současnost - Pracovní listy ke stálé expozici v Muzeu města Brna

From Modernism to the Present Arts - Worksheets for the Exhibition in the Brno City Museum
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice muzea a vzdělávání, zejména v souvislosti edukačním působením Muzea města Brna. Výstupem práce je samostatný edukační materiál, konkrétně samoobslužné pracovní listy ke stálé expozici Od moderny po současnost v Muzeu města Brna.
Abstract:
The topic of the diploma thesis concerns museums and education, especially in context with educational role of the Brno City Museum. It results in autonomous educational materials consisting of work sheets for the exhibition From modernism to the present arts presented in the Brno City Museum.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jan Špaček
  • Reader: PhDr. Dagmar Koudelková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta