Ing. David Simerský

Diplomová práce

Nejvyšší kontrolní úřad České republiky ve srovnání s nejvyššími auditními institucemi Spolkové republiky Německo a Polské republiky

Supreme Audit Office of the Czech Republic in comparison with the supreme audit institutions of the Federal Republic of Germany and Republic of Poland
Anotace:
Hlavním cílem této práce je analyzovat činnost NKÚ ve srovnání s obdobnými institucemi vybraných států Evropy. Úvodem je deskripční část, jež se zaměřuje na postavení NKÚ v České republice a jeho význam. Tato je pak následována částí analytickou, kde je analyzována jeho činnost. Následovně jsou v dalších kapitolách porovnávány kontrolní instituce v Německu a Polsku. Závěr práce je věnován komparaci …více
Abstract:
This master thesis is dealing with activities of NKÚ in comparison with similar institutions of selected countries in Europe. As a preliminary part focuses on the status of NKÚ in Czech Republic and its significance, the following analytical part deals with its tasks and activities. Chapters afterwards provide comparison with supreme audit institutions of Germany and Poland. The conclusion is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta