Theses 

Multikulturalismus v USA – Tomáš Smejkal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Smejkal

Bakalářská práce

Multikulturalismus v USA

Multiculturalism in the USA

Anotace: Cílem této práce je zmapovat historický vývoj multikulturalismu v USA, jakožto i zabývat se dnešními problémy spojenými s tímto fenoménem. V současné praxi tak například přicházím s rozborem hispanizace USA či zhodnocením používání tzv. afirmativní akce ve společnosti. V první části práce termín multikulturalismus teoreticky objasňuji. Ve druhé části procházím historií Spojených států a jejich milníků spojených právě s vývojem multikulturalismu. Ve třetí části dávám prostor současným problémům multikulturní společnosti v USA. V závěru práce rekapituluji hlavní body nezbytné pro pochopení zkoumané látky a zhodnocuji poznatky, ke kterým jsem došel. Dostávám se i k prognóze budoucnosti multikulturní společnosti USA.

Abstract: The objective of this Bachelor thesis is to map out the historical development of multiculturalism in the USA and to deal with the current issues of this phenomenon. For instance, this thesis deals with the process of hispanization in the USA or with the so called affirmative action in the American society. The first part of this thesis explains the term multiculturalism in theory. The second part focuses on the history of the USA and their milestones connected with the development of multiculturalism. The third part is focused on the current issues of the multicultural society in the USA. The conclusion of this thesis summarizes the main points that are essential for the understanding of the studied matter and these findings are subsequently evaluated. The last part also offers a prognosis of the possible future development of the multicultural society in the USA.

Klíčová slova: multikulturalismus, pluralismus, USA, afirmativní akce, tavící tyglík

Keywords: multiculturalism, pluralism, USA, affirmative action, melting pot

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Jan Kochan
  • Oponent: Otakar Volenec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47914


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz