Bc. Katarina Gajićová

Bakalářská práce

The New York Melting Pot: Assimilation versus preservation of ethnic identities

The New York Melting Pot: Assimilation versus preservation of ethnic identities
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá životy největších etnických menšin v New Yorku a také jejich přizpůsobením se mainstreamové společnosti. Vyjma zkoumání etnických menšin tvořených přistěhovalci z Evropy, tato práce také nahlíží do problematiky amerických indiánů, kteří činí jednu z největších etnických menšin v New Yorku. V této práci jsem se pokusila zjisit, do jaké míry se obě tyto skupiny …více
Abstract:
This work concentrates on the lives of biggest ethnic minority groups in New York, and their adaptation to the mainstream society. Aside from the investigation of ethnic minority groups created by European immigrants, this thesis also examines the problematic of Native American community, being also among the largest ethnic minority groups in New York. In this thesis, I tried to discover to what extent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura