Vendula HANUŠOVÁ

Bakalářská práce

Proces vyrovnávání se rodin s narozením dítěte se závažným zdravotním postižením

The process of parents coping with birth of a child with severe disability
Anotace:
Dítě si v rodině, především v nukleární rodině, začíná vytvářet první vztahy, které se postupem času neustále prohlubují. Utváří si vztahy k rodičům, případně ke svým sourozencům. I sourozenecký vztah hraje velkou roli při utváření osobnosti dítěte a jeho dalšího rozvoje. Narodí-li se dítě se závažným zdravotním postižením, představuje to především pro rodiče velikou zátěž a zodpovědnost. Přináší to …více
Abstract:
A child begins to create first relationships within its family, especially if it is a nuclear family. These relationships tend to deepen over time. The child forms relationships towards its parents or siblings. Even sibling relationships are extremely important in shaping the child's personality and its further development. If the child is born with a severe disability, it poses a great burden and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016
Zveřejnit od: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUŠOVÁ, Vendula. Proces vyrovnávání se rodin s narozením dítěte se závažným zdravotním postižením. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4tfpax 4tfpax/2
4. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2016
Bulanova, L.
5. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.