Jan Pejsar

Bachelor's thesis

Streamovací server v prostředí linuxu a s podporou IPv6

Stream Server in Linux with IPv6 Support
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na návrh a implementaci nízkorozpočtového streamovacího serveru v prostředí Linuxu, který již bude podporovat Internet protokol verze 6, určený pro vysílání zábavního obsahu v reálném čase, jako jsou například seriály, filmy nebo živý streaming z web kamery. K dosažení tohoto cíle bude použit jednodeskový počítač Raspberry Pi, který je jak rozměrově malý, tak …more
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis is to focus on the design and implementation of cheap linux server running on OSLinux,which will support the Internet protocol version 6, dedicated to streaming of media in real time which consists of serials, movies, live streams from webcams. In pursue of this I am using the Raspberry Pi,which is small and cheap one board system, the operating system used will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Pavel Nevlud
  • Reader: Lukáš Kapičák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava