Marie SEDLÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Etika sociální práce očima studentů a pracovníků pomáhajících profesí

Ethics of Social Work from the Students´ and Helping Professions Workers´ Point of View
Anotace:
Tato práce se zabývá etikou sociální práce. V teoretické části je nastíněn úvod do problematiky a jsou zde rozebírány pojmy, které jsou v souvislosti s etikou v sociální práci často diskutovány, jako jsou například hodnoty a dilemata sociální práce. Tyto poznatky jsou komparovány z tištěných a elektronických zdrojů českých i zahraničních a děl autorů, kteří se touto problematikou zabývají. Cílem práce …více
Abstract:
This study deals with ethics od social work. In the theoretical part, introduction to the issue is outlined and concepts which are often discussed in relation with ethics in social work such as the values and dilemmas of social work are also analyzed here. These findings are compared from printed and electronic resources of Czech and foreign authors who pursue this topic. The aim of this study was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Marie. Etika sociální práce očima studentů a pracovníků pomáhajících profesí. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4tgpdo 4tgpdo/2
3. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2017
Bulanova, L.
4. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.