Tomáš Janů

Diplomová práce

Efektivní A/B a multivariantní testování v prostředí globálního trhu

Effective A/B and Multivariate Testing in the Global Market Environment
Anotace:
Práce se zabývá problematikou testování online obsahu za účelem optimalizace výkonnosti obchodních a informačních kanálů v globálním prostředí, tj. tam kde návštěvníci pocházejí z různých zemí. Tato různorodost způsobuje odlišné chování návštěvníků, protože například Američan vnímá obsah naprosto odlišně od Brazilce či Francouze. Odlišné vnímání, respektive spotřebitelské chování, je způsobeno odlišnou …více
Abstract:
Thesis is focused on online content testing for the purpose of optimizing the performance of business and information channels in a global environment, i.e. where visitors come from different countries. This diversity causes different behavior of visitors, for example as the American perception of the content is entirely different from the Brazilian and French. Different perceptions and consumer behavior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Vladimír Seman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33526