Bc. Matěj Štěpánek

Master's thesis

Automatické zodpovídání dotazů a internetové vyhledávače

Question-answering system and internet search engines
Abstract:
Práce se zabývá problematikou automatického zodpovídání dotazů v přirozeném jazyce. V teoretické části jsou představeny některé již existující systémy pro automatické zodpovídání dotazů a metody, které jsou v nich použity. Praktická část popisuje návrh vlastního systému pro češtinu, který získává data dynamicky z internetového vyhledávače a na otázku vrací relevantní odstavec textu.
Abstract:
This thesis deals with question answering. The theoretical part presents some existing question answering systems and methods that are used in them. The practical part describes design of the own system for Czech, which receives data dynamically from a web searcher and for given question returns the paragraph that most likely contains an answer.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky