Adéla Klárová

Bachelor's thesis

Spotřebitelské úvěry bankovních a nebankovních institucí

Consumer loans provided by banking and non-banking institutions
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými úvěry poskytovanými bankovními a nebankovními institucemi v České republice. Cílem práce je srovnat přístup poskytovatelů (úvěrujících), reprezentujících danou skupinu, ke klientům (úvěrovaným). V práci jsou definovány nejdůležitější pojmy úzce související s danou problematikou, regulatorní opatření a zákony, která se na tuto oblast podnikání vztahují. Je …more
Abstract:
This thesis deals with consumer loans provided by banking and non-banking institutions in the Czech Republic. The aim is to compare the access of providers, representing concrete group, to clients. The thesis defines the most important concepts which are closely related to this issue, likewise regulations and laws that apply to this area of business. It describes in detail the process of loans providing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Jiří Rajl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46178