Bc. Gabriela Barboříková

Master's thesis

Ekonomická globalizace - Volný trh Evropské unie

Economic Globalization - Free Trade of European Union
Abstract:
Obsahem této diplomové práce je analýza procesu ekonomické integrace Evropské unie. Vytvoření vnitřního trhu EU je založeno na pěti integračních fázích - pásma volného obchodu, celní unie, jednotného trhu, hospodářské a měnové unie. Samotný jednotný trh, stojící na čtyřech základních ekonomických svobodách volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob, pak představuje důvod, proč evropské země vstoupily …more
Abstract:
The content of this diploma work is an analysis of economic integration process in the European Union (EU). Establishing of the European Market is based on five integrative phases – Free Trade Area, Custom Union, Single Market, Economic and Monetary Union. Only the Single Market, consist of four basic economic freedoms of goods, services, capital and people movement, represents the reason, why the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2012
  • Supervisor: Ing. Herbert Heissler
  • Reader: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní