Ing. Elena Trakalo

Bakalářská práce

Postavení a obraz současné rodiny v reklamě

Image and position of modern family in advertising
Anotace:
Cílem práce je analyzovat postavení rodiny v reklamě, správné použití tohoto obrazu a sortiment zboží a služeb, v nichž je možné použit obraz rodiny v reklamních účelech. Má práce obsahuje dvě části: teoretickou a empirickou. V první části jsem popsala vývoj pojmu rodiny a její postavení s hlediska sociologie a reklamy. V těchto kapitolách jsem uvedla, že obraz rodiny muže existovat v různých formách …více
Abstract:
In my work I was trying to analyze position of a family in advertising. I tried to investigate the right usage of this image, to define and distinguish kinds of goods and services, which can be associated with the concept of a family in advertising. My work consists of two parts: theoretical and practical. In first part I wrote the meaning, understanding and views on the concept of the family. Also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma