Bc. Radovan Pachula

Bachelor's thesis

Trest odnětí svobody – aspekty právní a penologické

The Imprisonment – Legal and Penological Aspects
Abstract:
Bakalářská práce přibližuje mezinárodní a ústavní postavení výkonu trestu odnětí svobody v systému trestního práva České republiky s aspekty a požadavky na dodržování základních lidských práv a svobod. Zmiňuje podmínky výkonu trestu odnětí svobody, některé současné problémy českého vězeňství a uvádí možná východiska z této situace.
Abstract:
Bachelor thesis outlines the international and constitutional status of imprisonment in the criminal law system of the Czech Republic with aspects and the requirements to respect basic human rights and freedoms. It mentions the conditions of imprisonment, some current problems of the czech prison service and sets out possible ways out of this situation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 8. 2010
  • Supervisor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Reader: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure