Adéla Sanitráková

Diplomová práce

Univerzitní blok Karlín

University Building Karlin
Anotace:
SANITRÁKOVÁ, A. UNIVERZITNÍ BLOK KARLÍN: Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019. Vedoucí práce: Svatoš, J. Diplomová práce se zabývá návrhem Univerzitního bloku na území Rohanského ostrova v Praze. Návrh objektu vychází z návrhu urbanistické studie tohoto území. Součástí Univerzitního bloku je studentské bydlení, které doplňují prostory …více
Abstract:
The thesis deals with design of University building Karlín in Prague. The project is based on design of urban study. Part of the university building is student housing which is complemented by space for university administration and services. The ground floor forms a parterre providing service industry. Roofed interior creates semiprivate area which is the central part of the whole building.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Jindřich Svatoš
  • Oponent: Tomáš Bindr

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma