Frederika Krupová

Bachelor's thesis

Hodnocení dopadu kulturních festivalů na cestovní ruch a veřejné rozpočty měst Trenčín a Trenčianske Teplice

Evaluation of Impact of Cultural Festivals on Tourism and Public Budgets in Trenčín and Trenčianske Teplice
Anotácia:
Táto bakalárska práca rieši analýzu a následné vyhodnotenie dopadu kultúrnych festivalov na cestovný ruch a verejné rozpočty miest Trenčín a Trenčianske Teplice. Dáta sú spracované pomocou literárnej rešerše základných pojmov, dotazníkového šetrenia využitia kultúrnych festivalov v Trenčianskych Tepliciach. Výsledkom získaných informácií je návrh kultúrneho festivalu s využitím Programu cezhraničnej …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze and evaluate the impact of cultural festivals to tourism and explore public budgets of Trenčín and Trenčianske Teplice. The data are processed by the literature search of basic concepts, questionnaire investigation of use of cultural festivals in Trenčianske Teplice. The result of the received information was used in the draft of the cultural festival, using …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zverejniť od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krupová, Frederika. Hodnocení dopadu kulturních festivalů na cestovní ruch a veřejné rozpočty měst Trenčín a Trenčianske Teplice. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.