Ing. Martin VINŠ

Diplomová práce

Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu

Use of Monte Carlo Simulation in Project Evaluation
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem postupu ekonomického hodnocení instalací fotovoltaických panelů v rodinných domech s využitím metody Monte Carlo. Obecně popisuje fotovoltaické panely a jejich instalace v rodinných domech, ekonomický postup pro hodnocení energetických projektů a jejich provozu a metodu Monte Carlo. Identifikuje a následně odhaduje vstupní stochastické a deterministické …více
Abstract:
The master thesis deals with the design of the procedure of economic evaluation of photovoltaic panel installations in households using the Monte Carlo method. It generally describes photovoltaic panels and their installations in households, the economic procedure for the evaluation of energy projects and their operation, and the Monte Carlo method. It identifies and then estimates the input stochastic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VINŠ, Martin. Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management