Theses 

Gender nella terminologia calcistica - studio comparativo tra il ceco e l'italiano – Anna BUROVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Bachelor programme / field:
Philology / Francouzská filologie - Italská filologie

Anna BUROVÁ

Bachelor's thesis

Gender nella terminologia calcistica - studio comparativo tra il ceco e l'italiano

Gender in football terminology - comparative study between Czech and Italian

Abstract: This thesis is a comparative study between Italian and Czech language. It focuses on football terminology, in particular on the terminology of women's football. It explores the usage of football terms in the feminine gender and the eventual lack of thereof. After the introduction regarding the history of women's football and the names of occupations in Italian and in Czech, the work focuses on the individual terms, their origin and usage.

Abstract: Tato práce je komparativní studií mezi češtinou a italštinou. Soustředí se na fotbalovou terminologii, konkrétně na terminologii ženského fotbalu. Zkoumá užívání fotbalových termínů v ženském rodě a jejich eventuální nedostatek. Po úvodu zabývajícím se historií ženského fotbalu a názvy povolání v češtině a v italštině se práce soustředí na jednotlivé termíny, jejich původ a užívání.

Keywords: lexikologie, gender, morfologie, fotbalová terminologie, čeština, italština

Language used: Italian

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014
  • Accessible from:: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Kováčová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUROVÁ, Anna. Gender nella terminologia calcistica - studio comparativo tra il ceco e l'italiano. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/1/2019 18:19, Week 3 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz