Bc. Marta Frťalová

Bakalářská práce

Karotenoidy a jejich funkce ve vyšších rostlinách

Carotenoids and their functions in higher plants
Abstract:
Carotenoids are natural pigments, which occur mainly in photosynthetically active organisms. Bachelor thesis presents summary of knowledge about carotenoids focused on functional diversity in plants. Well-known photoprotective and antioxidant functions are associated with adaptation to various environments. The antioxidant function is mostly based on avoiding the creation of reactive oxygen species …více
Abstract:
Karotenoidy jsou přírodní pigmenty, které se nachází převážně ve fotosynteticky aktivních organismech. Bakalářská práce představuje souhrn poznatků o karotenoidech se zaměřením na rozmanité funkce v rostlinách. Mezi ty nejznámější patří fotoprotektivní a antioxidační funkce související s adaptací na rozdílné podmínky prostředí. Antioxidační funkce spočívá především v zabránění tvorbě reaktivních forem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce