Theses 

Vliv omamných a psychotropních látek na člověka, sociální a společenské vztahy a jejich důsledky směrem k trestnímu právu a souvisejícím oborům a vědám – Bc. Tereza Vágnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Vágnerová

Diplomová práce

Vliv omamných a psychotropních látek na člověka, sociální a společenské vztahy a jejich důsledky směrem k trestnímu právu a souvisejícím oborům a vědám

Influence of narcotic and psychotropic substances on man, social and social relations and their consequences towards criminal law and related fields and sciences

Anotace: Diplomová práce „Vliv omamných a psychotropních látek na člověka, sociální a společenské vztahy a jejich důsledky směrem k trestnímu právu a souvisejícím oborům a vědám“ se zaměřuje na drogovou problematiku, osobnost závislých, jejich vztahy v rodině, mezi přáteli a ve společnosti. Nahlíží na závislé směrem k trestnímu právu, ale také k jiným vědním oborům jako je psychologie, psychiatrie, adiktologie aj. Poukazuje na vliv omamných a psychotropních látek na osobnost člověka. Praktická část prostřednictvím dotazníkového šetření vyhodnocuje, shodnost teoretické části se skutečnými životními zkušenostmi mezi závislými osobami.

Abstract: The „Influence of Narcotics and Psychotropic Subsatances of Human Social Interaction and Consequences on Criminal Law“ thesis is focused on the problems of using drogs, investigating the personalities of drug users, their family ties, and interactions with friends and other social groups. Viewing drug users from the perspektive of ciminal law and disciplines such as psychology, psychiatry, and addictology, we find a link between drub use a human character. Using questionnaire data, we evaluate the practical consistency between theories of criminal law, psychology, psychiatry, and addictology to real life experiences.

Klíčová slova: Drogy, omamné a psychotropní látky, závislost, sociální vztahy, trestní právo, Drugs, Narcotics and Psychoactive Drugs, Drug addiction, Social relations, Criminal law.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz