Jana TŮMOVÁ

Diplomová práce

Členovci jako modelový taxon v učení o přírodě na 1. stupni ZŠ

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kmenem členovců jako vhodným modelovým taxonem v učení o přírodě na 1. stupni. Didaktická analýza využití tohoto živočišného kmene osvětluje důvody, proč využívat ve výuce přírodovědy právě členovce a uvádí konkrétní charakteristiky a projevy živých organismů, které je na nich možné demonstrovat. Druhá část literárního přehledu předkládá postavení učení o přírodě v Rámcovém …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the arthropod strain as a suitable taxon model in learning about the nature at the first grade of a primary school. The methodological analysis of using the animal strain explains the reasons why the arthropods are used in teaching natural science lessons and provides specific characteristics and manifestations of living organisms, which are possible to be demonstrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Petr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMOVÁ, Jana. Členovci jako modelový taxon v učení o přírodě na 1. stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4vpfy6 4vpfy6/2
29. 6. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 6. 2016
Bulanova, L.
30. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.