Dominika Gajdičiarová

Diplomová práce

Responzivní web design a nové grafické trendy

Responsive Web Design and New Graphic Trends
Anotace:
Cieľom práce je ucelené popísanie poznatkov z oblasti RWD a RWD workflow a jasné vymedzenie trendov, ktoré sú v modernom web designe využívané. Tieto poznatky majú byť aplikované pri tvorbe nového designu webových stránok spoločnosti Hello. Zámerom redesignu je vytvorenie grafického návrhu, ktorý bude prehľadnejší, pútavejší a zlepší prístupnosť stránky aj pre používateľov z iných zariadení, ako je …více
Abstract:
The goal of this thesis is comprehensive description of know-how from the fields of responsive web design and RWD workflow and a strict definition of trends used in modern web design. These information should be applied in the creation of new web design for sites of the Hello company. The aim of the redesign is establishing of a graphical design, which should be clearer, more eye-catching and it will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Martin Pochyla
  • Oponent: Radoslav Štrba

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma