Theses 

Historie klubu vojenské historie La Garde Impériale d´ Austerlitz a didaktické uchopení tématu bitva u Slavkova při výuce na ZŠ – Bc. Michal MODRLÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol a učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Bc. Michal MODRLÁK

Diplomová práce

Historie klubu vojenské historie La Garde Impériale d´ Austerlitz a didaktické uchopení tématu bitva u Slavkova při výuce na ZŠ

History of Reenactment club La Garde Impériale d´ Austerlitz and it´s use at primary schools

Anotace: Práce tvoří popis historie jednoho z nejdéle fungujících klubů vojenské historie zabývajícího se rekonstruováním (1.) pluku granátníků císařské gardy. Náplní činnosti tohoto klubu je účast na vzpomínkových akcích a rekonstrukcích bitev z období let 1792 - 1815 se zvláštním přihlédnutím k období prvního francouzského císařství.

Abstract: The work is a description of the history of one of the longest functioning military history clubs dealing with the reconstruction (1.) of the Imperial Guard Grenadier Regiment. The activities of this club include participation in commemorative events and reconstructions of battles from the period 1792 - 1815 with special regard to the period of the first French Empire.

Klíčová slova: Re-enactment, bitva u Slavkova, La Garde Impériale d´ Austerlitz, Napoleon Bonaparte, francouzská gardová pěchota, rekonstrukce napoleonských bitev, pietní akty, seznam členů jednotky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=231037 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

MODRLÁK, Michal. Historie klubu vojenské historie La Garde Impériale d´ Austerlitz a didaktické uchopení tématu bitva u Slavkova při výuce na ZŠ. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz