Bc. Tomáš Dostal

Bakalářská práce

Subkultura milovníků napoleonských válek aktivně se účastnících jejich rekonstrukcí

Subculture of fanciers of the napoleonic wars, Who hav active participation on their reconstructions
Anotace:
Bakalářská práce Subkultura milovníků napoleonských válek, aktivně se účastnících jejich rekonstrukcí sleduje vývoj subkultury napoleonského „re-enactmentu“ v České republice od jejích počátků v 1. polovině 20. století až do současnosti. Práce vychází z rozboru historických událostí ze začátku 19. století na našem území (zejména bitvy tří císařů) a reflektuje zájem odborníků i nadšených ctitelů vojenské …více
Abstract:
The bachelor thesis Subculture of Napoleonic wars enthusiasts and active participants in its reconstructions follows the development of Napoleonic re-enactment subculture in Czech republic from its beginnings in the first half of the 20th century till the present day. The thesis is based on the analysis of historic events from the beginning of the 19th century in our region (especially Battle of Austerlitz …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Karel Altman, CSc.
  • Oponent: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie