Mgr. Jana Šamajová

Diplomová práce

Hispanic Identity in US Latino/a Young Adult Literature

Hispanic Identity in US Latino/a Young Adult Literature
Anotace:
Tato práce se zabývá hispánskou identitou v US Latino/a literatuře pro mladé. Podrobně analyzuje tři vybrané romány, které by mohly být považovány za counternarativy v tomto žánru. Kromě toho se práce zaměřuje na vyobrazení Latinos/as, bikulturní identitu, stereotypy a sociální podmínky hispánců v USA. Tímto také zkoumá, jak autoři vybraných děl používají tato témata ke kritice sociální nespravedlnosti …více
Abstract:
This thesis deals with the Hispanic identity in US Latino/a young adult literature. It closely analyzes three representative novels, which could be considered counter-stories in this literary genre. The analysis focuses on Latino/a representation, bicultural identity, stereotypes, and socioeconomic conditions of Latinos/as. In addition to this, it examines how the authors use these themes to criticize …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta