Bc. Lenka Jahelková

Bakalářská práce

A Teenager Reflected in Anglophone Young Adult Literature in the Second Half of the Twentieth Century

A Teenager Reflected in Anglophone Young Adult Literature in the Second Half of the Twentieth Century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zachycením dospívajících v anglofonní literatuře pro mládež druhé poloviny dvacátého století. Pomocí textové analýzy zkoumá hrdiny vybraných děl a jejich chování a prožívání adolescence popsané v odborných psychologických publikacích. Konkrétně se zaměřuje na vztahy s vrstevníky, rizikové chování a formování identity jakožto hlavní specifika tohoto období.
Abstract:
This bachelor thesis deals with an image of teenagers in anglophone young adult literature of the second half of the twentieth century. Using the textual anaysis explores the main characters of chosen works and their behaviour and experience with adolescence described in psychological publictions. This thesis is specifically focused on the relationships with peers, a risk behaviour and formation of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta