Theses 

Profesní příprava strážníků obecní (městské) policie v oblasti prevence kriminality – Bc. Michal POLÁČEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michal POLÁČEK

Diplomová práce

Profesní příprava strážníků obecní (městské) policie v oblasti prevence kriminality

Professional preparation municipal officers police in crime prevention

Anotace: Cílem magisterské diplomové práce je popsat a zanalyzovat systém vzdělávání strážníků obecní (městské) policie v oblasti prevence kriminality na území Olomouckého kraje. Na základě výsledků provedené analýzy navrhnout optimální systém vzdělávání strážníků obecní (městské) policie v oblasti prevence kriminality, který vychází ze specifik vzdělávání dospělých v oblasti profesního vzdělávání v kontextu rozvoje prevence kriminality na úrovni orgánů samosprávy. V úvodní části diplomové práce jsou představeny teoretické poznatky andragogické vědní disciplíny, proces vzdělávání, význam pro organizaci a pro zaměstnavatele. Navazující praktická část, která specifikuje postavení obecní (městské) policie a charakter prevence kriminality, se věnuje analýze stávajícího systému vzdělávání strážníků s návrhem možných úprav a změn.

Abstract: The aim of this thesis is to describe and analyze the education system of municipal (city) police officers in crime prevention area in the Olomouc Region. On the basis of this analysis results to suggest an optimal education system in the crime prevention area which is based on the specifics of adult education in the field of professional education in the context of crime prevention development on the level of local authorities. The introductory part of the thesis presents the theoretical knowledge of andragogical discipline, the educational process and the importance for organization and employer. The following practical part, which specifies the position of municipal (city) police and the character of crime prevention, is dedicated to the analysis of contemporary education system of officers with a proposal for possible modifications and changes.

Klíčová slova: analýza, celoživotní vzdělávání, cyklus vzdělávání, další profesní vzdělávání, obecní (městská) policie, prevence kriminality, systém vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

POLÁČEK, Michal. Profesní příprava strážníků obecní (městské) policie v oblasti prevence kriminality. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz