Mgr. Dagmar Laníková

Bakalářská práce

Projekt Vzdělávání zaměstnanců ambulancí - další profesní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Project Ward personnel education - further professional education of healthcare workers
Anotace:
Předkládaná bakalářská diplomová práce se zabývá projektem Vzdělávání zaměstnanců ambulancí. Jejím cílem je pomocí metody polostrukturovaných rozhovorů zjistit, jak tento projekt naplňuje potřeby zaměstnanců a zaměstnavatelů organizace Moje ambulance. Teoretická část popisuje aktuální situaci dalšího profesního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, na kterou projekt reaguje a podmínky, ve kterých …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the project Ward personnel education. Its aim is to discover how this project fulfils needs of employees and employers of the organization Moje ambulance. The theoretical part describes the current situation of further professional education of healthcare workers to which the project responds, and the conditions in which it was implemented.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta