Bc. Martin Bubeník

Diplomová práce

Návrh a realizace analyzátoru počítačové sítě a protokolu 802.1x

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení bezdrátových sítí se zaměřením na sítě využívající standard 802.1X. Práce se věnuje jednotlivým metodám autentizačního protokolu EAP využívaných v bezdrátových sítích se zaměřením na jejich bezpečnost a rizika, vyplývající z jejich použití. V rámci návrhu je definována vlastní metodika a architektura pro bezpečnostní audit bezdrátových sítí, která …více
Abstract:
This master's thesis deals with security analysis of wireless networks focusing on 802.1X standard based networks. This thesis deals with individual methods of EAP authentication protocol which are used in wireless networks with focus on their safety and risks, arising from their use. In the proposal there is defined the methodology and architecture for wireless security audit, which is subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bubeník, Martin. Návrh a realizace analyzátoru počítačové sítě a protokolu 802.1x. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie