Bc. Eva Rohlíčková

Diplomová práce

Kardiovaskulární rehabilitace - vývoj kvality života u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a vyšší tělesnou zdatností

Cardiovascular rehabilitation - the development of quality of life in patients with ischemic heart disease and higher physical activity
Anotace:
Diplomová práce hodnotí vliv dvanáctitýdenního kombinovaného rehabilitačního programu na antropometrické, hemodynamické, výkonnostní parametry, parametry kapacity transportního systému a kvality života u pacientů s chronickou ICHS s vyšší tělesnou zdatností. Soubor tvořilo 51 mužů, jejichž průměrný věk byl 57,7 let a průměrný METs bylo 7,1. U sledované skupiny respondentů došlo ke statisticky významnému …více
Abstract:
The thesis assesses influence of 12 weeks combined rehabilitation program on the antropometric, hemodynamic parameters as well as parameters of transport system performance and capacity and quality of life in patients with chronic ischemic heart disease with higher physical ability. The group was generated by 51 men of the average age of 57,7 years and with average METs 7,1. A statistically significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta