Mgr. et Mgr. Lucie Stará

Bachelor's thesis

Tympanon klášterního kostela v Oslavanech

The tympanum in Oslavany monastery
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o tympanonu oslavanského kláštera. V prvé části se zabývá počátky klášterního života na Moravě, historií cisterciáckého řádu i samotnou historií oslavanského kláštera. Další kapitoly se věnují románské architektuře, jak z pohledu cisterciáckého řádu, tak pohledem na problematiku středověkých stavebních hutí. Následuje kapitola s podrobnějším popisem podoby románských …viac
Abstract:
This thesis discusses the tympanum in Oslavany monastery. The first part deals with the beginnings of monastic life in Moravia, the history of the Cistercian order and the actual history of Oslavany monastery. Next chapters deal with Romanesque architecture, both from the view of the Cistercian order, and from the view of the medieval building works. The following chapter discusses more detailed description …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedúci: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts