Mgr. Jitka Hričková

Diplomová práce

Cisterciácký klášter Vallis sanctae Mariae v Oslavanech a jeho hospodářský vývoj v letech 1225-1471

Vallis sanctae Mariae Cloister in Oslavany and Its Economic Development 1125-1471
Anotace:
Úkolem této magisterské diplomové práce bylo zachytit hospodářský vývoj cisterciáckého kláštera Vallis sanctae Mariae v Oslavanech v jeho jednotlivostech i v obecnějších tendencích, nastínit strukturu jeho panství a vlivy, které na klášterní statky působily. Období, na něž se tato práce zaměřila, určují léta 1225 až 1471.
Abstract:
The aim of this Diploma Thesis was to show the economic development of the Cistercian Cloister Vallis Sanctae Mariae in Oslavany in its details and more general tendencies and also to describe the structure of its rule and the effects which influenced its property. This work focused on the period limited by the years 1225 to 1471.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta