Klára Trubačová

Diplomová práce

Španělsko: ekonomika a postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Spain: economy and position in the international tourism market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem světové hospodářské krize na cestovní ruch Španělska. Cílem práce je zhodnotit vývoj cestovního ruchu v Katalánsku v období po světové hospodářské krizi. Nejprve se práce zabývá současnou ekonomickou situací Španělska a jejím vlivem na cestovní ruch. Následující část práce je zaměřena na ekonomickou situaci a cestovní ruch Katalánska. Vliv krize je demonstrován na mezinárodních …více
Abstract:
The diploma theses analyzes the influence of global economic crisis on Spanish tourism. The aim of the theses is to evaluate development of tourism in Catalonia after the global economic crisis. Firstly, the theses deals with the current economic situation in Spain and it's impact on tourism. The next part of theses is focused on economic situation and tourism of Catalonia. The impact of the crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Pavla Brůžková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40861

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch