Bc. Bronislava Častková

Diplomová práce

Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele

Contract of Work in Development from a view of Producer of a Work
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na smlouvu o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele díla. Obsah díla byl rozdělen do dvou stěžejních oddílů – teoretického a návrhového. V části teoretické je popsán vývoj a stávající právní úprava smlouvy o dílo. Část návrhová je zaměřena na postupnou úpravu smlouvy o dílo předložené objednatelem stavby zhotoviteli, jejíž postupnou úpravou, vycházející ze získaných poznatků …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on contract for work in progress from the point of view of the contractor. The content of the work was divided in two main parts – theory and design. There is description of progress and current enactment of contract for work in theoretical part. Design part is focused on progressive adjustments of the contract for work submitted by the client to the contractor. The contract …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: Ing. Karel Dupal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting