Bc. Marcela Kynclová

Bakalářská práce

Podnik a nový občanský zákoník

Enterprise and New Civil Code
Anotace:
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.), který by měl být účinný od 1. 1. 2014, se práce zabývá možnými dopady této nové právní úpravy na vnější činnost podniků, tedy na jeho právní vztahy -uzavírání smluv, vztahy se zákazníky aj.
Abstract:
This work will solve the problem how the implementation of the new Civil code (89/2012 Sb.), which will come into force on the 1st January 2014, can impact outer activities of Czech companies, such as its law relations making a deals, relation with customers etc.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kynclová, Marcela. Podnik a nový občanský zákoník. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní