MgA. Anna Machová

Bakalářská práce

Vedoucí sekce Technical Support 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015

Leader of the Technical Support of the 25th International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015
Anotace:
Projektová dokumentace k absolventskému projektu autorky jímž bylo vedení sekce Technical Support během 25. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015.
Abstract:
Project documentation of the leading the Technical Support of the 25th International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/kfsk1/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management