Mgr. Veronika Bartáková, Ph.D.

Disertační práce

Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.

Population and population-genetic aspects of biological invasions and their impact on the co-evolutionary relationship between bitterling and their mussel hosts.
Anotace:
Invaze nepůvodních druhů často ohrožují původní druhy, společenstva a ekosystémy. Antropogenní faktory mohou mít výrazný dopad na současné rozšíření vnitrodruhové genetické diverzity původních i nepůvodních organismů. Přítomnost nepůvodních druhů může také ovlivňovat mezidruhové koevoluční vztahy ve společenstvech původních organismů. Interagující druhy často existují v prostorově strukturovaných populacích …více
Abstract:
Invasions of non-native species threaten many native species, communities, and ecosystems. Anthropogenic factors can have a significant impact on contemporary distribution of intraspecific genetic diversity of non-native and native organisms. The presence of non-native species can affect interspecific coevolved associations within the communities of the native organisms. Interacting species often coexist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Zoologie