Bc. Markéta Kopřivová

Bachelor's thesis

Internet věcí - přínosy a bezpečnostní hrozby; způsoby jejich ošetření

Internet of Things – Benefits and Security Threats; Ways of Treating them
Abstract:
Bakalářská práce se zamřeřuje na internet věcí, jeho přínosy, bezpečnostní hrozby a jejich ošetření. V práci jsou popsána jednotlivá odvětví, do kterých internet věcí zasahuje, konkrétní případy zneužití a jak je možné předejít hrozbám, které souvisejí s připojením k síti.
Abstract:
Bachelor thesis is based on the internet of things, benefits, security threats and their treatments. In the work are described the various industries in which the internet of things reaches, specific cases of abuse and how it is possible to prevent the threats associated with connecting to the network.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní