Bc. Čeněk Žídek

Diplomová práce

Investigations in the energy efficiency of embedded nonvolatile memories of microcontrollers targeted for applications in the internet of things

Investigations in the energy efficiency of embedded nonvolatile memories of microcontrollers targeted for applications in the internet of things
Abstract:
This thesis deals with programming four example applications and analysing the energy consumption during their execution with the use of a prototype microcontroller Charon by the company Anvo- Systems Dresden for use in the Internet of Things. The beginning of this thesis is devoted to an introduction to embedded memories and description of Charon. The next parts are about the specific board which …více
Abstract:
Tato práce se zabývá programováním čtyř vzorových aplikací a měřením spotřeby elektrické energie prototypu mikropočítače Charon od společnosti Anvo-Systems Dresden pro použití v internetu věcí. Na počátku této práce jsou popsány druhy vestavěných pamětí a bližší popis Charona. Další části jsou pak věnovány popisu plošného spoje použitého k programování aplikací, komunikaci v rámci tohoto plošného spoje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Stefan Bischoff

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žídek, Čeněk. Investigations in the energy efficiency of embedded nonvolatile memories of microcontrollers targeted for applications in the internet of things. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics