Bc. Michaela Krajíčková

Diplomová práce

Seriál Přátelé: Lingvistické, kulturní a technické problémy dabingového překladu

The Friends: Linguistic, Cultural and Technical Problems of Dubbing Translation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozdíly mezi prvotní překladem audiovizuálního materiálu a jeho upravenou verzí pro dabing. K tomuto účelu používá korpus sestavený ze tří dílů seriálu Přátelé, který obsahuje anglický originál textu, jeho primární český překlad i překlad upravený pro dabing. Práce zkoumá, jak primární i upravený překlad zachází s kulturně a jazykově specifickými termíny a do jaké míry a s …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explore the extent to which the restrictions of dubbing as a unique mode of audio-visual translation influence the dubbed version of a primary translation. For this purpose, it uses a corpus consisting of the primary translation, the adapted translation and the original English text of three episodes of the sitcom Friends. The thesis investigates the culture-bound and linguistic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Simona Javůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta