Bc. Nikol LOSOVÁ

Diplomová práce

Seriál Friends. Komparativní studie českého a polského překladu

Sitcom Friends. A comparative study of the Czech and Polish translations
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo porovnání českého dabingu a polského lektora s originálním anglickým zněním seriálu Přátelé. Práce je rozdělena na více částí. Naleznete v ní základní informace, co překlad znamená, jaká jsou kritéria hodnocení překladu, jsou zde základní druhy překladu audiovizuálních děl. Je zde popsán kulturní a společenský vliv seriálu. Analytická část práce se zabývá komentovanou …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was comparative study of czech and polish dubbing with original sitcom Friends. You will find basic information about translation, type of evaluation translation and basic type of audiovisual translation. Describe cultural and social influence. Analytical part is about commentated analysis of translation choosen episodes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOSOVÁ, Nikol. Seriál Friends. Komparativní studie českého a polského překladu. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Polština pro překladatelskou praxi