Bc. Anna Hruzíková

Bakalářská práce

NMR studie paramagnetických Ru(III) komplexů a jejich vazby na beta-cyklodextrin

NMR study of paramagnetic Ru(III) complexes and their interaction with beta-cyclodextrin
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje studiu paramagnetických koordinačních sloučenin Ru(III), strukturně podobných potenciálnímu protinádorovému ruthenitému metaloléčivu KP1019, a jejich supramolekulárním komplexům s beta-cyklodextrinem. Teoretická část práce obsahuje popis již používaných protirakovinných platinových léčiv, potenciálních antimetastických rutheniových léčiv a popis jejich možných nosičů …více
Abstract:
This bachelor thesis studies paramagnetic coordination compounds of Ru(III), structurally similar to the potential anticancer ruthenium metallodrug KP1019, and their supramolecular complexes with beta-cyclodextrin. Theoretical part of this work is dedicated to description of already existing platinum anticancer metallodrugs, potential antimetastatic ruthenium drugs and description of their potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Novotný, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Sokolov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta