Gréta PELZOVÁ

Bakalářská práce

Náhradní výchovná péče z pohledu vysokoškolských studentů

Substitute upbringing care from the perspective of univesity students
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o náhradní výchovné péči z pohledu studentů Ostravské univerzity. Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s vybranými oblastmi týkajícími se rodiny a náhradní výchovné péče, s důrazem na motivaci k náhradnímu rodičovství a problematiku pěstounské péče na přechodnou dobu v kontextu psychických potřeb dětí. Empirická část je zaměřena na zjištění důvodů, které by vedly k …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with substitute upbringing care from the perspective of students of the University of Ostrava. The aim of the theoretical part is to acquaint readers with selected areas of family and substitute upbringing care with emphasis on motivation for substitute parenting and foster care for a temporary period in the context of children's psychic needs. The empirical part focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELZOVÁ, Gréta. Náhradní výchovná péče z pohledu vysokoškolských studentů. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta