Bc. Lukáš Kelča

Diplomová práce

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Property and capital costruction of the enterprise
Anotace:
Cílem diplomové práce „Majetková a kapitálová výstavba podniku“ je provést analýzu majetkové a kapitálové struktury v reálně existujícím podniku. Teoretická část nejdříve nastiňuje základní pojmy týkající se oblasti podnikových aktiv a pasiv, jejich optimalizace a finanční analýzy. Slouží jako argumentační základna pro navazující praktickou část, jež je věnována analýze vybrané společnosti REDA a.s …více
Abstract:
The goal of the master’s thesis “Property and Capital Construction of the Enterprise” is to conduct the analysis of property and capital structure in an actually existing enterprise. The theoretical part first outlines the basic concepts concerning the field of enterprise’s assets and liabilities, their optimization and financial analysis. It serves as a basis of arguments for the subsequent practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta