Chuyue Zhang

Bakalářská práce

Assessment of Financial Position of Selected Company by Financial Analysis Methods

Assessment of Financial Position of Selected Company by Financial Analysis Methods
Anotace:
Finanční analýza je proces ohodnocení a interpretace podnikových finančních dat. Cílem práce je stanovit a posoudit finanční pozici vybraného podniku v letech 214 - 2018. První část je teoretická zaměřená na základní východiska finanční analýzy. V praktické části je pak hodnocen podnik prostřednictvím poměrových ukazatelů, analýzy trendů a struktury a pyramidového ukazatele vybraného ukazatele rentability …více
Abstract:
Financial analysis is a process of selecting, evaluation and interpreting financial data. The aim of this thesis is to assess financial position of Michelin by financial analysis methods between 2014 and 2018. This thesis is divided into five chapters. The first chapter is a basic introduction of the whole thesis. In chapter two, it provides an overview of the financial analysis methodology. In chapter …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Haochen Guo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance